Kontakt

Alternatywnie.com Sp. z o.o.
al. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków

E: info@alternatywnie.com

NIP: 676-248-21-18
REGON: 360228170
Firma Alternatywnie.com Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego, pod numerem 0000533045.

To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta,
lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego

-Abraham Lincoln

Dlatego powołaliśmy do życia markę Obwarzanek.com

Nowoczesny symbol Krakowa

Nowoczesny symbol Krakowa